Wednesday, May 16, 2012

Preparation...HOW?
   A young man named Yousuf came to visit Hatam-i A'sam, an islamic scholar, with his friends. During the talk Hatam was asked:
-How do you prepare for a prayer?
   And He answered: -Before a prayer I imagine the heaven on my right side, and the hell on my left. Sirat (the bridge) under my feet, and of course the scale that our deeds will be put on, in front of my eyes. Imagine Azrail (as) behind me waiting to take my soul as soon as I finish my prayer. One more thing is... Allah sees my body and heart every second even if I don't see Him.
   Yousuf in surprise:
-How long have you been praying like this? -he asked.
   Hatam:
-More than twenty (20) years, -He answered.

*What a wonderful preparation, isn't it? Hope you liked it, and hope you don't only read, but leave your thoughts down, too :)

Nə cür hazırlıq?

   Yusif adında bir gənc dostları ilə birlikdə vaxtı ilə hər kəsin hörmətini qazanmış bir İslam böyüyü olan Hatəmi Əsamın ziyarətinə gəlmişdi. Söhbət əsnasında Hatəmə belə bir sual verirlər:
-Siz namaza necə hazırlaşırsınız?
   O da: -Namaza durmamışdan əvvəl, sağ tərəfimdə cənnəti, sol tərəfimdə cəhənnəmi fikirləşirəm. Siratı da ayaqlarımın altında, təbii ki, əməllərin ölçüləcəyi mizan-tərəzini də gözümün qabağında təsəvvür edirəm. Hz. Əzrailin namazı bitirən kimi canımı almaq üçün arxamda gözlədiyini düşünürəm. Bir də Uca Allahın (mən Onu görməsəm də) məni gördüyünü və hər an vücudumu və qəlbimi izlədiyini hiss edirəm, - deyir.
   Yusif təəccüblə:
-Siz namazı nə vaxtdan belə qılırsınız, -deyə soruşur.
   Hatəm:
-İyirmi ildən çox,-cavabını verir.


*İndi bu cür namaz qılanlar nə qədərdir, çox maraqlıdır. Bu namaz möhtəşəmlikdən başqa nədir?Siz necə düşünürsünüz? Sadəcə oxumaqla deyil, fikirlərinizi də bölüşsəniz, çox şad olaram :)

Sunday, May 13, 2012

Islamic Gloves

    I know, some of you will say 'No'..And some of you wear it, already. But anyway, I will write about it 'MUST' in SOME cases. I don't wear them always, but some cases forced me to do it. I don't want to hurt somebody or anything, but I think everybody should be understandable, even if s/he is not into Islam. For example, like my situation. Whenever we come together with relatives, it happens. No , alhamdulillah, it doesn't happen anymore. But used to. Women kiss one another's cheeks, and men relatives shaking hands (kiss each other even when they are close friends). But after I knew Islam, I stopped shaking hands (I did only shaking hands before as well). And of course, it didn't pass without disturbance. Uncles, specially, aunts began talking not pretty well, of course disagreed, saying 'Oh, c'mon, this is your cousin?' If you think I should tell them 'why', I did. But instead of understand me, they began talking about my being 'fanatic'..?! Hah, I am not fanatic, Am I? It is just a little act of my religion that leads me to purity. I can't even wear what I want, society is so bad and when it is the time hijabers are rising more and more each day. Of course, I didn't say anything but trying to explain them. At last, they stopped listening to me 'You have gone too far, too extreme. We are also muslims, but we don't go too far.' Ok, believe me, I think, you are better than me in Allah's sight. But, I also should do something to sweep my sins away. I don't want to hurt any of my relatives nor to cut my relation off. It is forbidden in Islam, too.
  And I thought better way for it - Islamic gloves. Keep yourself away, but in extreme situations 'islamic gloves' are better. Now, they don't even try , alhamdulillah, just by words. Only, sometimes taking it into a joke. And I take it as a joke,too and that's end. We shouldn't care for it, because everything has a sollution, inshaAllah. We should only think lawful side of it.
Keep yourself covered and be always in 'shukr' , inshaAllah :)

Thursday, May 10, 2012

Yad qapını döyəndə nələrə diqqət etməliyik?

   Qonaq gedirik, qonaq qəbul edirik, qapı döyürük, qapımız döyülür. Açdığımız qapının qarşısında tanıdığımız, tanımadığımız adamlar görürük. Qapı bizim dünya ilə aramızdakı səddir. Hər kəs o səddin həmişə xeyirə açılmasını istəyir. Qapı döymək, içəridən adam çağırmaq mədəniyyət tələb edir. Bu mövzuda bir çox məqamlara ciddi əməl etmək lazımdır. Qapını möhkəm, həm də təkidlə döymək düzgün deyil. Ola bilsin ki, heç qapını döymürsünüz, zəngi basırsınız. Yenə təkid etməyin, qısa zəng çalın. Sizin uzun sürən zənginiz ev sahibini təbdən çıxara bilər. Qapını döydükdən və zəngi basdıqdan sonra qapının gözlüyündən sizə baxacaqlar. Əgər tanımasalar, kim olduğunuzu soruşacaqlar. Siz də ətraflı cavab verməli və gəlişinizin məqsədini söyləməlisiniz. Çalışın qapı açılana qədər siz sağ və ya sol tərəfə çəkiləsiniz. Burada əsas məsələ oldur ki, siz qapı açılanda evin içini görməyəsiniz. Yoxsa, qapı açılan kimi ev sahibinin çiyni üzrəindən içəri boylanmaq ədəbsizlikdir."Buyur" deyib, içəri dəvət edilməyənə qədər mənzilə daxil olmayın. Ümumiyyətlə, evə dəvət edilsəniz belə, mümkün qədər qapıda ləngiməyə çalışın ki, evdə hər şey bu vaxt ərzində yerbəyer edilsin. Evə daxil olanda ev sahibinin icazəsi ilə, həm də onun göstərdiyi yerdə əyləşmək lazımdır. Bu gün məişətimizdə, həyat şəraitimizdə bəzi şeylər dəyişsə də, əsrlərin sınağından çıxmış mənəvi dəyərlərimiz, əxlaq normalarımız olduğu kimi qalır. Bu mənəvi dəyərlər, bu əxlaq normaları bizim sərvətimizdir. Bu sərvəti qorumaq isə hər birimizin borcudur.
*Ailəm,2012

Wednesday, April 4, 2012

Xeyir, zərər...

   Qədim zamanlarda varlı bir tacir var idi. Bir gün tacir yenə bir ticarətdən yaxşı pul qazanmış və evinə doğru üz tutmuşdu. Ancaq bir meşənin yanından keçəndə birdən yağış başladı. Həm də yağış o qədər güclü idi ki, tacir az qala sümüklərinə qədər islandı. İslanmaqdan heç xoşu gəlməyən tacir öz-özünə: "Allahım, kaş ki, belə yağışlı günləri yaratmayaydın? Kaş ki, bütün günləri günəşli yaradaydın?" -dedi. Bu vaxt meşənin içindən əlində tüfəng bir oğru çıxdı. Və tüfəngi tacirə tutub tətiyi çəkdi. Ancaq yağış barıtı islatdığı üçün tüfəng açılmadı. Oğru da meşənin dərinliklərinə qaçıb "yox oldu". Tacir həm canı, həm də pulu xilas olduğu üçün çox sevinirdi. Ancaq birdən bir az əvvəl dediyi sözlər yadına düşdü və:

"Allahım, dediyim o sözlər üçün məni bağışla. Əgər Sən bu günü yağışlı yaratmasaydın, mən bəlkə də indi çoxdan ölmüşdüm, -dedi...
P.S. "Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər. (Onu) Allah bilir, siz bilməzsiniz". (Bəqərə.216).
*Ailəm,2012

Palçıq, yoxsa...?

   Artıq neçə illərdir ki, bir çox geoloq və bioloqlar Quran ayələrindəki "insanın palçıqdan yaradılması" fikri üzərində tədqiqatlar aparırlar. Bunlardan bir neçəsi isə Massaçusets Texnologiya İnstitutundan (ABŞ) Hayman Hartman, Kaliforniya Universitetindən(ABŞ) Leyl M. Koyn, Lyej Universitetindən (Belçika) Pyer Latsio, Qlazqo Universitetindən isə (Şotlandiya) Qrem K. Smitdir.
   Bəs elə isə palçıq nədir? Allah Quranda insanın palçıqdan yaradılması ilə bağlı "O, yaratdığı hər şeyi gözəl yaratdı, insanı (Adəmi) yaratmağa palçıqdan başladı" (32.7) deyir. Halbuki palçıq deyəndə çoxlarının ağlına bataqlıqlar və palçıq yığınları gəlir. Ancaq bu bir həqiqətdir ki, palçıq olmasaydı, nə elektronika elmi olar, nə də qitələr və peyklərarası rabitə meydana gələrdi. Hətta XX əsrin ən böyük uğurlarından biri olan kompyuter də kəşf edilməzdi. Çünki elektronikanın əsasını təşkil edən yarımkeçiricilər palçıqdan başqa bir şey deyil. Rabitədə yeni bir çığır açan superkeçiricilər də həmçinin...
   Sözsüz ki, palçıqla bağlı möcüzələr bununla da bitmir. Palçıq həm də ən yaxşı katalizatordur. Buna görə də, neftayırmada palçığın əvəzi yoxdur. Digər tərəfdən, palçıq zəhərli maddədəki zəhəri özünə çəkərək onları neytrallaşdırır. Palçığın başqa mühüm xüsusiyyətlərindən biri də radioaktiv elementlərindəki radiasiyanı neytrallaşdırmaq və onların ətraf mühitə zərər verməsinin qarşısını almasıdır.
   Leyl M. Koyn, "İlk baxışdan hərəkətsiz görünən palçıq hərəkət dolu gizli bir dünyadır", -deyir və palçığın böyük enerji mənbəyi olduğunu bildirir. Palçıq kristal şəklində elementlərdən təşkil olunur və kristal molekulları palçıqda lövhələr şəklində düzülür. Maraqlıdır ki, Ceyms Qlek kristal lövhələrin üzərindəki ion qruplarının hərəkətini şahmat taxtası üzərindəki fiqurların hərəkətinə bənzədir və ion qruplarının da şahmat fiqurları kimi müəyyən məntiqlə hərəkət etdiyini bildirir. Bəs torpaqda bu əlamətlər haradandır? Leyl M. Koyn bu barədə deyir: "Palçığın kristal quruluşu statik və sabit deyil. Molekul quruluşu sabit olan kristallar boş kağız kimidir. palçığın kristal quruluşunun sabit olmaması ona ətraf mühitlə enerji mübadiləsinə imkan verir. Həyatın ən sadə keyfiyyətlərindən biri də ətraf mühitdən enerji almaq və bu enerjidən istifadə etməkdir. Həyatın digər keyfiyyəti isə özünü bərpa etmək xüsusiyyətidir. Hər iki keyfiyyət palçıqda var və bu da həyatın palçıqla başladığını deməyə imkan verir".
   Hayman Hartman isə palçıqla bağlı, "Əgər əlimizdə kifayət qədər cihaz olsaydı və palçığı molekul yox, atom səviyyəsində tədqiq edə bilsəydik, indi bildiklərimizdən qat-qat çox bilərdik. Ancaq inanıram ki, o vaxt da həyatın necə meydana gəlməsi ilə bağlı suala cavab tapmaqda çətinlik çəkərdik", -deyir. Hartman daha sonra əlavə edir: "Məncə həyat təkcə atomdan və hüceyrədən ibarət deyilş Palçıqla bağlı apardığımız tədqiqatlar nə qədər uğurlu olsa da, ona həyat vermək bizim imkanlarımız xaricindədir. Onun sirri Uca Yaradanın əlindədir. Biz ancaq ağlımızın sərhədlərinə qədər gedə bilərik. Bir sözlə, həyatı laboratoriyalarda əldə etmək mümkün deyil". Bu sözlərlə Hartman elm adamına layiq bir şəkildə ruh həqiqətini ortaya qoyur və insan oğlunun onu heç vaxt dərk edə bilməyəcəyini bildirir. İsra surəsinin 85-ci ayəsində buyurulduğu kimi : "Ya Məhəmməd! Səndən ruh haqqında soruşarlar. De ki: "Ruh Rəbbimin əmrindəndir.  Sizə bu barədə yalnız cüzi bir bilik verilmişdir!.."
*Ailəm,2012

Wednesday, February 29, 2012

Amenna...

Salam olsun hər kəsə!

Universitetdə oxuyarkən ən çox dinlədiyim ilahilər(dini nəğmələr) idi. Onlardan ən çox sevdiyim Mustafa Cihatın "Amenna" ilahisi idi. Sözləri düşündürən və təsirli olan bu ilahi insana xüsusi ilham verirdi. İlahi osmanlı türkcəsində olduğu üçün olduğu kimi yazacağam, inşaAllah. Buyurun, siz də sözlərini oxuyun,

Adaletin amenna,
Azametin amenna
Ama biz aciz kullarını,
Merhametle yargıla.

Sana layık kul olamadık,
Doğruyu bir türlü bulamadık
Sözümüze sadık kalamadık,

Şimdi affet Sen bizi,
Merhametine muhtacız
Şimdi affet Sen bizi,
Mağfiretine muhtacız.

Adaletin amenna,
Azametin amenna
Ama biz mücrim kullarını,
Şefkatinle yargıla.


Sana layık kul olamadık,
Doğruyu bir türlü bulamadık,
Sözümüze sadık kalamadık


Şimdi affet Sen bizi,
Merhametine muhtacız
Şimdi affet Sen bizi,
Mağfiretine muhtacız.

Rabbim hamımızı qorusun və günahlarımızı bağışlasın, inşaAllah, Amin!